تغییر رفتار کاربران اینترنت به سوی استفاده دائم از شبکه های اجتماعی و نفوذپذیری با رشد وسیع در زمینه شبکه های پیام رسان این رسالت را برای ایران تلگرام به ارمغان آورده که به عنوان یک آژانس تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی نمایش دهندگان و تبلیغ کنندگان را بهم رساند و یک سیستم یکپارچه با قابلیت های سیستماتیک برای آنان فرهم آورد. چرا که تبلیغات در جایی اثر بیشتری دارد که مردم در آن فضا بیشتر حضور داشته باشند. حال در فاز اول اجرایی ایران تلگرام تبلیغات کلیکی را در کانال های تلگرام به عنوان تنها و اولین بستر فعال در این زمینه فراهم نموده است که از یک سو می توانید تبلیغات برند ، وب سایت و کانال تلگرامی خود را در دیگر کانال های تلگرام معرفی نمائید و از سوی دیگر به عنوان مدیر و صاحب امتیاز کانال های تلگرامی خود با پخش تبلیغات در کانال تلگرام خود به درآمدزایی برسید.